اینورتر

اینورتر ایرانی مدل VX  30 کیلووات VX40

اینورتر ایرانی مدل VX 30 کیلووات VX40

40,845,000 - 41,490,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

اینورتر ایرانی مدل VX پرتو صنعت 4 کیلووات

اینورتر ایرانی مدل VX پرتو صنعت 4 کیلووات

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

اینورتر ایرانی مدل EX پرتو صنعت  90 کیلووات

اینورتر ایرانی مدل EX پرتو صنعت 90 کیلووات

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

اینورتر ایرانی مدل VX پرتو صنعت 90 کیلووات

اینورتر ایرانی مدل VX پرتو صنعت 90 کیلووات

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

اینورتر ایرانی مدل VX پرتو صنعت 75 کیلووات

اینورتر ایرانی مدل VX پرتو صنعت 75 کیلووات

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

اینورتر ایرانی مدل VX پرتو صنعت 55 کیلووات

اینورتر ایرانی مدل VX پرتو صنعت 55 کیلووات

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

اینورتر ایرانی مدل VX پرتو صنعت 45 کیلووات

اینورتر ایرانی مدل VX پرتو صنعت 45 کیلووات

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

اینورتر ایرانی مدل VX پرتو صنعت  37 کیلووات

اینورتر ایرانی مدل VX پرتو صنعت 37 کیلووات

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

اینورتر ایرانی مدل VX پرتو صنعت  22 کیلووات

اینورتر ایرانی مدل VX پرتو صنعت 22 کیلووات

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

اینورتر ایرانی مدل VX پرتو صنعت  18.5 کیلووات

اینورتر ایرانی مدل VX پرتو صنعت 18.5 کیلووات

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

اینورتر ایرانی مدل VX پرتو صنعت 15 کیلووات

اینورتر ایرانی مدل VX پرتو صنعت 15 کیلووات

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

اینورتر ایرانی مدل VX پرتو صنعت 11 کیلووات

اینورتر ایرانی مدل VX پرتو صنعت 11 کیلووات

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

اینورتر ایرانی مدل VX پرتو صنعت 7.5 کیلووات

اینورتر ایرانی مدل VX پرتو صنعت 7.5 کیلووات

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

اینورتر ایرانی مدل VX پرتو صنعت 5.5 کیلووات

اینورتر ایرانی مدل VX پرتو صنعت 5.5 کیلووات

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

اینورتر ایرانی مدل VX پرتو صنعت 2.2 کیلووات

اینورتر ایرانی مدل VX پرتو صنعت 2.2 کیلووات

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

اینورتر ایرانی مدل EX پرتو صنعت  55 کیلووات

اینورتر ایرانی مدل EX پرتو صنعت 55 کیلووات

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

اینورتر ایرانی مدل EX پرتو صنعت  75 کیلووات

اینورتر ایرانی مدل EX پرتو صنعت 75 کیلووات

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

اینورتر ایرانی مدل EX پرتو صنعت 45 کیلووات

اینورتر ایرانی مدل EX پرتو صنعت 45 کیلووات

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

اینورتر ایرانی مدل EX پرتو صنعت 30 کیلووات

اینورتر ایرانی مدل EX پرتو صنعت 30 کیلووات

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

اینورتر ایرانی مدل EX پرتو صنعت 37 کیلووات

اینورتر ایرانی مدل EX پرتو صنعت 37 کیلووات

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

جستجو درمحصولات

اطلاعات تماس فروشگاه نگین صنعت

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-خراسان رضوی-مشهد-خیابان سنایی - نبش سنایی 16 - پلاک 3 - واحد 3- کدپستي 9139866138
کارگاه: ایران-خراسان رضوی-مشهد-بلوار طبرسی - نواب صفوی - نواب 4 - پلاک 711- کدپستي 9156673331
فروشگاه: ایران-خراسان رضوی-مشهد-سعد آباد - خیابان صاحب الزمان 25 - ساختمان برق و الکترونیک امجد - طبقه همکف - واحد 4- کدپستي 9139665378

موبایل : 09123174069, 09155114069

تلفن : 051-37244069, 051-32734069

وب سایت : www.neginsanaat.irارتباط با ما

موبایل : 09123174069, 09155114069

تلفن : 051-37244069, 051-32734069

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.neginsanaat.ir